Naslovnica Rifin's news Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradsko vijeće grada Zaprešića (I)

Knjiga: “Zaprešić kao slučaj” – Gradsko vijeće grada Zaprešića (I) PDF Ispis E-mail
Autor Guste Santini   
Utorak, 28 Prosinac 2021 23:56

KGradsko vijeće grada Zaprešića donosi vitalne odluke u ime i za račun građana. Gradsko vijeće je po svom sastavu i filozofiji blizak Hrvatskom saboru – neposredno ih biraju građani. Razlika je u nadležnosti koja je u slučaju grada određena gradskim područjem. Građani biraju svoje predstavnike koji im služe tako da inzistiraju na pitanjima koja su bitna za građane Zaprešića. Tako bi trebalo biti.

Općenito, što je manja jedinica lokalne uprave i samouprave to je lakše moguće identificirati potrebe (otkriti preferencije) građana. Grčka je upravo svojim demokratskim uređenjem (prilagođeno robovlasničkom sustavu) postala uzor demokracije u svoje vrijeme i snažna poruka kako treba funkcionirati javna vlast. Na javnim skupštinama se je raspravljalo o svim pitanjima od interesa građana. Poznato je da su porezi bili mali a potrebne javne investicije su se realizirale doprinosom imućnih građana. Sve je bilo posloženo, kako bi to naš narod kazao, cakum-pakum. Koliko je grčka praksa daleko o hrvatske zbilje.

To je razlog zašto se zalažem za preraspodjelu vlasti u korist lokalnih jedinica u odnosu na centralnu vlast. Na razini zemlje nije moguće otkriti preferencije potrošača (naš političari čak ne skrivaju kako im je svejedno što građani misle)pa se često događa da se prikupljena sredstva utroše prema preferencijama političara (svi vole neki spomenik koji će obilježiti vrijeme njihova vladanja).

Zaprešić je svojom lokacijom u povlaštenom položaju. Sinergijski učinci grada Zagreba omogućuju razvoj grada Zaprešića što nije iskorišteno. Jednako tako nje iskorištena blizina slovenske granice koja je davno napustila balkansku krčmu. Zaprešić je danas, kao što je to bio jučer, spavaonica u kojem velik broj građana spava i ne živi. Usput kazano uplaćuje prirez na dohodak.

Veleučilište Baltazar (nezakonito promijenjeno ime Visoke škole) trebao je postati izvorište inovacija koje bi dinamizirale gospodarski rast grada Zaprešića. Gospodarski rast rezultira povećanjem blagostanja njegovih građana. Tako se povećavaju javni prihodi koji se koriste za povećanje kvalitete i kvantitete javnih dobara. Što je više prihoda veće su mogućnosti pomoći potrebitim i nemoćnim građanima. Navedeno predstavlja povratnu multiplikativnu reakciju. To je objektivna šansa koju grad Zaprešić nije iskoristio. Generacije koje dolaze, što je vidljivo po sastavu Gradskog vijeće grada Zaprešića, kao izraz i potreba novog pristupa, promijenit će postojeću politiku pa će Veleučilište Baltazar na zadovoljstvo građana postati izvorište inovacija koje će transformirati grad iz spavaonice u mjesto velikih i brojnih mogućnosti za sve njegove građane što će, sa svoje strane, povećati blagostanje Lijepe Naše.

Kako bi novi sastav Gradskog vijeća počeo mijenjati postojeću politiku potrebno se je upoznati s odlukama prethodnih saziva gradskog vijeća i kritički analizirati koristi i troškove njihovih odluka.

To je moguće učiniti na način da zatraže dokumentaciju. Novo Gradsko vijeće ima pravo znati što je i zašto staro Gradsko vijeće potrošile gradska sredstva. U prvom redu valja krenuti od zapisnika pojedinih sjednica kako bi se identificiralo ozračje, s jedne strane, i, s druge strane, način donošenja odluka. Važno je znati i razumjeti kako svaka odluka Gradskog vijeća ima svoje dobitnike i svoje gubitnike. Mudra se politika svodi na brigu da je dobitnika što više i gubitnika što manje. Ukoliko Gradsko vijeće funkcionira na način kako funkcionira Hrvatski sabor tada je stanje u gradu loše jer umjesto da se zastupnici u Gradskom vijeću čuju i uvažavanju imamo istu priču kao  što to svjedočimo u Hrvatskom saboru. Javne funkcije, član Gradskog vijeća je to po definiciji, moraju biti javne i to tim više što su veći novi izazovi kojima nije posvećena potrebna pažnja.

Iz navedenog slijedi, između ostalih, pitanje zašto je Gradsko vijeće grada Zaprešića podržalo gospodina gradonačelnika Željka Turka sve ove godine? Pitanje je jasno ali nismo dobili odgovor što je i jedan od razloga zašto pišem spomenutu knjigu jer nam ide kako nam ide.

Nastavlja se: Gradsko vijeće grada Zaprešića (II)