Naslovnica Rifin's news Potonuće

Potonuće PDF Ispis E-mail
Autor Guste Santini   
Utorak, 24 Ožujak 2020 11:09

Potonuće

Narod kaže „na ljutu ranu ljutu travu“. Koronavirus je zahvatila gospodarstvo. Iako nije moguće precizno kazati koliki ćemo pad zabilježiti, moguće je ustvrditi kako on neće biti manji od 10%. Pad gospodarstva od 10% predstavlja zabrinjavajuće potonuće jer će istovremeno porezni prihodi potonuti daleko više od 10%.

Potonuće gospodarstva za 10% rezultirat će gubicima koji će se godinama sanirati. Gubici predstavljaju negativan prinos na kapital. Negativan prinos na kapital smanjuje sklonost investitora da ulažu u nove poslovne kombinacije. Kriza se produbljuje a nezaposlenost povećava. „Kruta zbilja srušila je bajku“ o povećanju javne potrošnje jer nije moguće poreznim prihodima pokriti niti postojeće obveze prema proračunskim korisnicima.

Tako će započeti reforme koje smo ignorirali sve ove godine. Što spoznamo prije to bolje. Manje će boljeti i manje će koštati. Griješili smo kad smo mogli a sada stižu računi nepromišljene politike na naplatu. Cijena koju ćemo platiti je visoka i bolna.

Ukoliko vlada Andreja Plenkovića odredi krizu kao šansu može puno dobrog učiniti. To tim više što na drugom brdu „stoluje“ razuman predsjednik gospodin Zoran Milanović koji ima iskustva kada je riječ o pogubnim učincima krize. Što više, mišljenja sam kako su građani svjesni stanja u kojem se nalazimo. Javno obznanjivanje odlučnih reformi i formiranje stožera za njegovu provedbu na način kako se borimo protiv epidemije koronavirusa moglo bi priskrbiti Andreju Plenkoviću novi mandat.

Da bi građani podržali reforme već je sada moguće pokrenuti akcije koje ne zahtijevaju velike troškove. Jasno radi se o preispitivanju rada pravosuđa s ciljem identifikacije njegove uloge u rastu korupcije i koruptivnih djela. Postoje brojni slučajevi koji su dokumentirani i koji pokazuju da cjelokupni sustav ne funkcionira. Tako u slučaju „Zaprešić kao slučaj“, koji je dostupan na ovim stranicama, moguće je identificirati ponašanje gradonačelnika Željka Turka, Veleučilišta Baltazar kojim upravlja nezakonito izabran dekan Vladimir Šimović i njegovog upravnog vijeća kojim rukovodi Drago Bago koji je ujedno predsjednik Gradskog vijeća grada Zaprešića, te Ministarstvo znanosti koje podržava nezakonitu politiku za što se osobno zalaže gospođa Blaženka Divjak. Analiza slučaja će pokazati zašto građani ne vjeruju u sustav. Taj i takav iskorak premijera Andreja Plenkovića uvjerio bi hrvatske građane da ima premijera koji će promijeniti stanje u zemlji.  Jasno je da će premijer donijeti političku odluku kako voli kazati. Međutim, isto je tako jasno da će promjene slijediti bez obzira na političku odluku Andreja Plenkovića. Pad gospodarske aktivnosti i poreznih prihoda zahtijeva kirurške intervencije, sve ostalo je „sveta vodica“.