Naslovnica HRT od javnog do državnog 1.2. 0 PROGRAMSKOM VIJEĆU

1.2. 0 PROGRAMSKOM VIJEĆU PDF Ispis E-mail
Autor Vlatko Silobrčić   
Srijeda, 25 Rujan 2013 08:21


      Vjerujem da je dobro započeti prikazivanjem sastava PV-a, što će dobro ocrtati glavni problem. Za tu sam svrhu odlučio skanirati Izvještaj koji sam, u okviru zakonskih obveza podnio na sjednici, Sabora. Prikazat ću prve dvije stranice toga izvještaja i posljednju stranicu, na kojoj je moj zaključak. U prikazanome je tekstu opisano i kako sam postao predsjednikom Programskog vijeća. Ostatak teksta na drugoj stranici Izvještaja prikazujem samo zato da bi stranica bila cjelovita (pogledajte str. 3, 4, 5)
      Mislim da je dobro navesti i zadatke PV-a, prema članku 19 tadašnjeg Zakona o HRT-u.  PV:
          -    „u skladu s programskim obvezama predlaže, odobrava, prati, ocjenjuje i nadzire programsko usmjerenje radijskih i televizijskih programa
          -    daje prethodno mišljenje Upravnom vijeću HRT-a na imenovanje i razrješenje ravnatelja HRT-a
          -    imenuje i razrješava glavnog urednika Hrvatskog radija i glavnog urednika Hrvatske televizije, na temelju javnog natječaja uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća HRT-a
          -    imenuje i razrješava urednike programa na prijedlog glavnog urednika
          -    daje prethodno mišljenje o prijedlogu financijskog i poslovnog plana
          -    daje prethodno mišljenje na Statut HRT-a
          -    daje prethodno mišljenje na pravilnik o radu
          -    daje prethodno mišljenje na druge opće akte kojima se uređuju pitanja programa
          -    utvrđuje uvjete i postupak za imenovanje članova Vijeća HRT-a u skladu sa zakonom i Statutom
          -    donosi poslovnik o svom radu
          -    obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.“
       Jasna je namjera zakonodavca bila da PV bude glavno pri usmjeravanju radijskih i televizijski programa. Može se vidjeti i to da je postojalo stanovito preklapanje zadaća PV-a i Upravnog vijeća HRT-a. Ono je, to mogu odmah reći, znalo izazivati napetosti pri donošenju pojedinih odluka i razgraničenju ingerencija.
       Pogleda li se pažljivo sastav PV-a, lako je uočiti da je u njemu dobro zastupljeno civilno društvo. Moglo bi se jedino prigovoriti tadašnjem zakonodavcu da je, zbog operativnosti PV-a, mogao smanjiti ukupan broj njegovih članica/članova, i to tako da pojedine srodne udruge biraju zajedničkoga predstavnika. Veliki je broj članica/članova PV-a uzrokvao dugotrajne sjednice, i nije uvijek lako bilo niti privesti raspravu kraju radi odlučivanja glasovanjem. Ipak PV je, dok je djelovao pokazao da u njemu nema prevagu niti jedna politička opcija. Članice/članovi jesu jasno iskazivali svoja opredjeljenja, ali nisu imali načina nametnuti bilo kakve političke direktive.

hrt01

hrt02

hrt03

 
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو دانلود فیلم خرید فیلتر شکن vpn