Naslovnica O znanosti u Hrvatskoj Odnos znanosti i tehnologije

Odnos znanosti i tehnologije PDF Ispis E-mail
Autor Vlatko Silobrčić   
Petak, 28 Rujan 2012 12:09
     U Rječniku definirali smo tehnologiju u kontekstu stvaranja i primjene novoga znanja. Ovdje ćemo tu definiciju, radi lakšeg definiranja njezina odnosa sa IiR-om, proširiti: tehnologija je opći naziv za proces kojim čovjek oblikuju alate, uređaje i postupke da bi povećao i razumijevanje svoga okoliša i nadzor nad njim. Slijedi kratak prikaz odnosa IiR-a i tehnologije.
     

     U fundamentalnim se znanstvenim istraživanjima stvara novo znanje. Mogućnost primjene toga znanja provjerava se u primijenjenim znanstvenim istraživanjima. Kad se primjenjivost potvrdi, u eksperimentalnome se razvoju pronalaze procesi koji mogu dati nova tehnološka rješenja. To je najčešći i logičan slijed koji vodi razvoju tehnoloških disciplina i nastanku najvećeg dijela novih tehnologija. U pravilu, dakle, znanstvena istraživanja i eksperimentalni razvoj čine osnovu razvoja novih tehnologija te postaju važnim polugama industrijskog i ukupnog ekonomskog razvoja.

     Industrijske tehnološke discipline uvelike ovise o prirodnim znanostima. Te discipline, uz svoja specifična znanja, upotrebljavaju znanstvene spoznaje i metode radi postizanja svojih ciljeva – inovacija i novih rješenja. Radi tih ciljeva:

- Sve se više uspostavlja dvosmjerna povratna sprega između sustava IiR-a i tehnološkoga razvoja kao i širenja tehnoloških dostignuća.

- Zato se pred sve zemlje postavlja zahtjev da njihov glavni prioritet bude razvoj znanstvenih i tehnoloških infrastruktura i odgovarajućih ljudskih potencijala, kako bi se tehnologije mogle uspješno prenositi i kako bi se povećala inovativnost njihovih stručnjaka.

- Državna tijela i privatni vlasnici moraju potpomagati suradnju između sveučilišta i industrije da bi se promovirale inovacije, ubrzala isplativost ulaganja u IiR, te da bi se ostvarila korist za sve sudionike.

- Programi visokog obrazovanja o znanosti i tehnologiji moraju sadržavati znanstveni pristup rješavanju problema.

- Treba poticati suradnju između sveučilišta i industrije da bi se: pomoglo obrazovanje istraživača i cjeloživotno stručno usavršavanje, razvila razumijevanje za potrebe industrije kao i svijest industrije o potrebi obrazovanja stručnjaka.
- Državna tijela moraju primjenjivati rješenja radi poticanja inovacija kao dio svoje znanstveno-tehnološke politike.

- Rješenja mogu uključivati suradne istraživačke centre i mreže, tehnološke inkubatore i istraživačke parkove, te uspostavljanje savjetodavnih tijela za mala i srednja poduzeća.

- Treba razviti posebne mjere politike i osnovati nacionalne inovacijske sustave radi uspostavljanja veza između znanosti i tehnologije.

- Pri tome se mora uzimati u obzir globalni ekonomski i tehnološki razvoj.

- Radi ubrzavanja prijenosa tehnologije zbog industrijskog, ekonomskog i ukupnog društvenog razvoja, treba poticati protok stručnjaka između sveučilišta i industrije, te između različitih zemalja.

- Svim mjerama državne politike treba poticati tehnološku cjeloživotnu edukaciju. Tomu moraju doprinositi ustanove visokog obrazovanja ali i intenzivna međunarodna suradnja.

- Nove stručne profile treba obrazovati u skladu s pretpostavljenim srednjoročnim potrebama i interesima poslodavaca, ali ih treba i prilagoditi da budu privlačni za mlade stručnjake.

     Ovaj kratak tekst treba da posluži boljem razumijevanju odnosa između IiR-a i tehnologije, te nabrajanju okvirnih mjera za ostvarivanje i jačanje toga odnosa. Svaka djelatnost, međutim, u svojim okvirima, mora planirati poticajne mjere za razvoj specifičnih tehnoloških potreba sukladno svojim ciljevima. Uz to, stvar je znanstvene i tehnološke politike svake zemlje da uvodi posebne mjere za poticanje ostvarivanja specifičnih tehnoloških potreba.

     Ovdje se može još samo dodati da, pri promišljanju razvoja pojedinih specifičnih tehnologija valja voditi računa o tome da one budu pogodne za okoliš (enviromentally friedly technologies). U tome je cilju posebno važna stalna veza između specifičnih tehnoloških potreba i najnovijih znanstvenih spoznaja.
 
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو دانلود فیلم خرید فیلتر شکن vpn