Naslovnica O znanosti u Hrvatskoj Prijedlog preambule zakona o znanstvenim istraživanjima i eksperimentalnom razvoju (liR)

Prijedlog preambule zakona o znanstvenim istraživanjima i eksperimentalnom razvoju (liR) PDF Ispis E-mail
Autor Vlatko Silobrčić   
Ponedjeljak, 01 Listopad 2012 12:03
Kao i sa drugim zakonima, u Hrvatskoj se Zakon o znanosti mijenjao nekoliko puta. Nikada nije bio stvarno dobar, u smislu da se može primijeniti i osigurati funkcioniranje sustava znanosti primjereno svjetskim standardima. Reći ću ovdje nešto što će zazvučati heretički: mislim da, ako je sustav znanosti  dobro uređen, zakon mu ne ne treba, jer je takav sustav samoregulatoran.
          Za jednu od promjena Zakona, bio sam napisao preambulu prema vlastitim uvjerenjima. Kako se ponovno priprema promjena Zakona, najprije djelomična a zatim potpuna, odlučio sam spomenutu preambulu objaviti uz ostale tekstove. Načela su načela i ne zastarjevaju.

                                                                                                                                                      31.08.2000.

PRIJEDLOG PREAMBULE ZAKONA O ZNANSTVENIM ISTRAŽIVANJIMA I EKSPERIMENTALNOM  RAZVOJU (IiR)

POLAZIŠTA
          IiR je kreativna ljudska djelatnost sa osnovnom svrhom stjecanja novih spoznaja i njihove primjene radi poboljšavanja životnih uvjeta. U razvijenim zemljama ona se odvija u okvirima sustava koji ima svoja nepisana pravila ponašanja što najbolje odgovaraju njegovu optimalnom funkcioniranju. U tim je uvjetima sustav velikim dijelom samoregulativan.
          Sustav IiR-a, kad djeluje optimalno, temelji se na ovim glavnim osobinama: kreativnosti pojedinaca, slobodi njihova djelovanja, njihovoj etičnosti i odgovornosti, internacionalnosti ukupne djelatnosti, javnosti rada, samoregulativnosti.
Kako je kreativnost nezaobilazna značajka ove ljudske djelatnosti, sustav daje najbolje rezultate kad se u njemu osigurava i potiče elitizam znanstvenika i inženjera, jer je kreativnost rijedak dar a ne normalno raspodijeljena osobina. Zbog toga je stalna kontrola i poticanje kvalitete ne samo njegov nužan sastojak nego i glavni motivacijski oslonac.  To i čini osnovu za njegovu samoregulativnost,  koja se temelji na stalnom ocjenjivanju i poticanju kvalitete/kreativnosti. Da bi sustav bio samoregulativan mora biti autonoman jer ne smije priznavati nikakve druge kriterije ocjenjivanja osim vlastitih.
          Kao pojednostavljeni model  funkcioniranja sustava IiR-a može se uzeti  funkcioniranje kojeg uglednoga međunarodnog časopisa. Pojednostavljeno to znači: postojanje relativno maloga tijela od najuglednijih znanstvenika iz odnosnog(ih) područja, koje donosi odluke na temelju ekspertnih mišljenja pažljivo odabranih recenzenata.
          Za svrhovito funkcioniranje takvoga tijela (dalje Odbor), radi vođenja ukupnoga sustava IiR-a i znanstvene politike, nužno je za njegove članove odabrati najuglednije domaće znanstvenike, prvenstveno na temelju njihovog utvrđenog međunarodnog doprinosa znanstvenoj grani u kojoj djeluju. Taj  odabir moraju napraviti međunarodno najugledniji znanstvenici iz te grane, domaći ili inozemni. U načelu isti način odabira treba primijeniti za promjenjive eksperte za pojedina pitanja (recenzente).

ZAKON
          Uzimajući u obzir takva načela, Zakon bi morao omogućiti i poticati ostvarivanje dvaju osnovnih ciljeva: uspostavljanje sustava po modelu uspješnih zemalja, usmjeravanje sustava (znanstvena politika) prema vlastitim potreba.
          Po redu stvari prvo je uspostavljanje sustava. Za taj bi cilj najprije trebalo odabrati 12 najuglednijih članova (po dva iz svakog od 6 znanstvenih područja: prirodne, tehničke, biomedicinske, biotehničke, društvene, humanističke) Odbora. Prijedloge bi imale pravo dati sve znanstvene ustanove i udruge.  Prikupilo bi ih Ministarstvo, odabralo neovisne recenzente (najmanje 2 za svako područje), koji bi predložili po dva kandidata iz svakog područja. Konačni bi popis potvrdio Sabor. Odbor bi djelovao na sjednicama i donosio odluke glasovanjem (obična većina), s time da svaki član ima 1 glas (i pismeno).
          Odbor bi trebao uspostaviti sustav i donositi sve bitne odluke koje se tiču IiR-a. Za sve povremene poslove Odbor bi birao ad hoc grupe eksperata, a za stalne (npr. nagrade) birao bi 3-člane komisije za svako područje. U pripremi odluka za Odbor, Grupe i Komisije tražile bi ekspertna mišljenja. Svaki bi prijedlog i odluka morali imati pisani trag, koji u slučaju spora postaje pojedinačno dostupan javnosti. Autonomnost djelovanja odbora treba garantirati zakonom.
          Ministarstvo  bi bilo obvezno provoditi odluke Odbora i davati  administrativnu podršku Odboru, Grupama i Komisijama. Osim toga    imalo bi zadaću pribavljanja novca u okviru proračuna i nadzora nad zakonitošću rada svih sudionika IiR-a, te  prikupljanja i čuvanja podataka o ukupnom IiR-u u Hrvatskoj.
          Osim novaca iz proračuna, IiR bi se trebao financirati  iz gospodarstva, zaklada i donacija.    Gospodarstvo bi trebalo samo donositi  odluke o upotrebi izdvojenog novca. Morali bi, međutim, svakako primati izvještaje i o IiR-u koje se obavlja u gospodarstvu. Zaklade bi isto trebale djelovati na temelju vlastitih pravila i kriterija. Jedino bi imale obvezu da podatke o ukupno uloženim novcima dostave Ministarstvu. Donacije koje bi različiti donatori davali Ministarstvu ili Odboru prolazile bi isti postupak kao proračunska sredstva, osim ako bi bile namjenske, a one upućene gospodarstvu ili zakladama prolazile bi njihov postupak.
          Ovakav sustav IiR-a treba  funkcionirati kao autonomna cjelina, bez obzira gdje se istraživanja provode (sveučilišta, instituti). Dakako, sveučilišta i instituti, na temelju svojih statuta, mogu organizirati uključivanje IiR-a u svoje djelovanje,  ali ne dirajući u autonomnost toga sustava. Te ustanove mogu i moraju imati svoj vrijednosni sustav, prilagođen njihovoj svrsi (obrazovanje i(li) obavljanje drugih zadaća), ali taj ne bi smio zadirati u vrijednosni sustav IiR-a. Riječ je dakle o dvama sustavima koji se preklapaju svojim djelatnostima ali je svaki od njih jasno obilježen svojim vrijednosnim sustavom.
          Što se planiranja IiR-a tiče, to niti treba niti je doista moguće u dijelu fundamentalnih istraživanja. Za ta istraživanja treba: odabrati kreativne pojedince i(li) obećavajuće planove, dati im novac, pustiti ih da rade i tražiti izvještaj o obavljenom poslu. I za primijenjena istraživanja, koja bi se financirala od novaca proračuna ili nenamjenskih donacija, vrijedilo bi isto osnovno načelo. Za ona primijenjena istraživanja koja bi financiralo gospodarstvo, ili bi novac potjecao od namjenskih donacija, davatelj novaca odabirao bi i planove i prioritete, a ocjenjivao bi i njihovu izvedbu. Za eksperimentalni razvoj o svemu bi odlučivao naručitelj.
Na kraju, znanstvenu bi politiku trebao formulirati Odbor a prihvatiti Sabor.  Odbor bi ju formulirao u širokoj konzultaciji s uglednim pojedincima. Predsjednik Odbora bi ju obrazlagao i branio pred Saborom.
 
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو دانلود فیلم خرید فیلتر شکن vpn