Naslovnica HAZU za kakav se zalažem Glavni zadaci Akademije

Glavni zadaci Akademije Ispis E-mail
Autor Vlatko Silobrčić   
Petak, 02 Srpanj 2010 11:46

Glavni zadaci Akademije utvrđeni su u članku 3. Zakona o HAZU, i to kako slijedi:

  1. Akademija potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu;
  2. objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva;
  3. daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku

tn_glavni_zadaci

U skladu s time, nastojao sam u svim bitnim događanjima u Akademiji sudjelovati u njezinim tijelima i(li) sastancima. Polazio sam od toga da mi je to dužnost; da kažem što mislim i što znam o svemu o čemu se raspravljalo. U nekim Akademijinim publikacijam i deklaracijama dao sam svoj prinos (o detaljima kasnije), ali sam veoma često u njoj i javno istupao na sjednicama Razreda za prirodne znanosti ili na Skupštinama, u kojima sam se osvrtao na događaje u Akademiji i na njezino funkcioniranje. U dva sam se navrata bio i kandidirao za predsjednika akademije. Oba puta neuspješno (o detaljima vidi drugdje!).

Posebno nakon završetka dvaju predsjedničkih mandata akademika Ivana Supeka, moje je djelovanje bivalo sve  manje uspješno. U tekstovima koji će se u tijeku vremena moći naći na ovome mrežnom mjestu, pokušat ću prikazati sve dokumente koje sam bio priređivao za pojedine događaje u Akademiji. Uzeo sam kao pravilo da sve što javno izgovorim pripremim u pisanome obliku, potpišem i tražim da se uvrsti u zapisnik sjednica.

Kako  je u međuvremenu akademija doživljavala sve više javnih kritika, započeo sam razmišljati kako da „operem“ svoju savjest od poteza u Akademiji s kojima se nisam slagao, a i javnost je na njih reagirala. Početna mi je zamisao bila da napišem knjigu koja bi sadržavala sve dokumente o mojim istupima u Akademiji, s jasnom namjerom da pokažem da nije sve što se događalo u Akademiji bilo bez kritičnih opservacija u njoj. Moj prijatelj dr. Guste Santini, ljubazno mi je ponudio svoju Mrežnu stranicu da u njezinu okviru objavim dokumente i javnosti predočim sve svoje pokušaje da u Akademiji predložim i potaknem promjene koje sam smatrao nužnima. Postavljanjem tih dokumenata na uvid javnosti, bolje nego što bi se to moglo knjigom, otvara se mogućnost i za sudjelovanje drugih zainteresiranih da se uključe u raspravu i postave relevantna pitanja, na koja ću nastojati revno i argumentirano odgovoriti.

Odmah priznajem da gotovo niti u jednoj svojoj nakani nisam uspio, a veoma često nisam niti dobivao javne odgovore na javno postavljena pitanja. Moglo bi se reći da se na moje istupe odgovaralo veoma često i neprimjerenim ignoriranjem. Zato sada prepuštam javnosti da vidi o čemu je bila riječ. Time javnost može biti obaviještena o mome djelovanju u Akademiji. Na to javnost ima pravo jer je Akademija javna ustanova koja se financira iz državnoga proračuna (dakle, novca poreznih obveznika).

Kako su baš sada u Akademiji u tijeku pripreme za izbor njezina novoga čelništva, odlučio sam započečti objavljivati dokumente koji su u vezi s time. Druge ću dokumente nastojati objavljivati u cjelinama koje obrađuju stanovito pitanje zbog kojega sam smatrao nužnim javno istupiti u  Akademiji: u Razredu kojem sam član, na skupštinama Akademije, ili u tijelima Akademije u koja sam bio izabran.

Samo još jedan tehnički detalj. Svi će dokumenti biti originalni i biti će, nakon digitaliziranja (skeniranja), unijeti u ovaj tekst.

Komentare i/ili sugestije molim poslati na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript